Nytt Affärssystem skall ta MKR Logistik till nya höjder

För att möta kunders efterfrågan samt utveckla företaget, har MKR Logistik investerat i ett nytt affärssystem. För att säkerställa de ökade kraven när företaget nu expanderar så har MKR Logistik investerat i ett affärssystem som effektiviserar bokningsförfarande för kunder samt möjliggör att spåra sina sändningar i realtid.

”I det informationssamhälle som vi lever i har det blivit en standard att kunna följa sin leverans. Därför investerar MKR nu i ett system som skall klara den efterfrågan som finns hos våra kunder. Det ger oss även en bra grund att bygga vidare i vår utveckling. Vår förhoppning är att med den kvalité MKR levererar idag så kommer det nya affärssystemet göra oss ännu mer attraktiva som transportör i och utanför Stockholm.” Säger Richard Grönlund, Affärsområdeschef, MKR Logistik AB.

MKR Logistik AB flyttar in i nya lokaler

Från den 1 februari flyttar MKR Logistik AB in i nya lokaler. Företaget expanderar och har förvärvat en terminalverksamhet i Skärholmen. Terminalen är på 2200 kvadratmeter och möjliggör att MKR Logistik nu kan erbjuda tjänster som lagerhållning samt distribution från en fast punkt i Stockholm.

I och med förvärvet så fortsätter företaget sin expansiva resa att växa i Stockholm och Mälardalen. ”Målet är att säkerställa kvalitén och erbjuda bra logistiklösningar till våra kunder. I MKR Logistiks värdegrund är det väldigt viktigt att vår personal förstår vår företagskultur och att den består i att leverera kvalité, med förvärvet av en terminal säkerställer vi nu en del i vårt arbete att fortsätta utöka våra tjänster och tillgodose våra kunders efterfrågan” säger MKR Logistiks VD Murat Emre.

Övertagande av terminalen i Sätra är i full gång och från den 1:a februari 2018 öppnar MKR Logistik dörrarna till sin terminal, välkomna!