Nytt Affärssystem skall ta MKR Logistik till nya höjder

För att möta kunders efterfrågan samt utveckla företaget, har MKR Logistik investerat i ett nytt affärssystem. För att säkerställa de ökade kraven när företaget nu expanderar så har MKR Logistik investerat i ett affärssystem som effektiviserar bokningsförfarande för kunder samt möjliggör att spåra sina sändningar i realtid.

”I det informationssamhälle som vi lever i har det blivit en standard att kunna följa sin leverans. Därför investerar MKR nu i ett system som skall klara den efterfrågan som finns hos våra kunder. Det ger oss även en bra grund att bygga vidare i vår utveckling. Vår förhoppning är att med den kvalité MKR levererar idag så kommer det nya affärssystemet göra oss ännu mer attraktiva som transportör i och utanför Stockholm.” Säger Richard Grönlund, Affärsområdeschef, MKR Logistik AB.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *