MKR Logistik AB erbjuder Terminal och Speditionstjänster till kunder som önskar ha kundunika upplägg inom Stockholms län.

I vår Terminaltjänst specialiserar vi oss på att säkerställa kvalité samt säkerställa kunders behov för terminalhantering. MKR Logistik utför även lagerhållning vid efterfrågan. MKR Logistik besitter stor erfarenhet av att hantera terminalbehandlat gods. I dagsläget sköter MKR Logistik ett antal uppdrag åt kunder som vill närhet till Stockholm och dess distributionskanaler.