Express är ett nytt segment där MKR logistik aspirerar på att tillgodose våra kunders efterfrågan på direkt och effektiva transporter inom Stockholms Län. Expresstjänsten erbjuder kunden att kunna beställa leveranser inom olika tidsfönster med prissättning därefter.

MKR Logistik har investerat i ett nytt affärssystem för att kunna tillgodose denna tjänst samt möta er, våra kunders efterfrågan. Vare sig det är ett engångs leverans eller återkommande flöde så står MKR Logistik redo att utföra express leveranser.