MKR Logistik har många års erfarenhet av logistik. Med åren som gått har vi även fortsatt vår utveckling och lärt oss allteftersom förfrågningar kommit från våra kunder. Istället för att neka våra kunder vill MKR Logistik ta utmaningen och se de nya förfrågningarna (områden) kan vara något för MKR. Med facit i hand så har MKR logistik utmärkts sig och alltid levererat med kvalité. Därför kan företaget även erbjuda ett väldigt brett sortiment på tjänster. Nedan har vi listat produkter som vi har jobbat med under våra år som företaget har förädlas.

  • Terminaltjänster
  • InNight-distribution
  • Styckegodsdistribution
  • Partigodshantering
  • Livsmedeldistribution
  • Farligt Avfall

Med denna erfarenhet så har vi nu expanderat och skaffat vår egen terminal. Detta gör att vi har ett starkt fäste i Stockholm gällande distribution och lagring. Med våra erfarenheter samt vår vilja att vara innovativa och problemlösande så är detta en stor styrka när ni väljer oss som er samarbetspartner.